Podmínky inzerce

Podmínky využívání služeb serveru CESTOBAZAR.cz

1. CESTOBAZAR.cz – inzertní server pro Břeclav a okolí, provozuje společnost IT BŘECLAV s.r.o., IČ: 018 51 365 (dále jen Provozovatel).

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

3. CESTOBAZAR.cz slouží primárně pro obyvatele okresů Břeclav a Hodonín z důvodu jednoduššího osobního setkání a předání věcí.

4. Je zakázáno vkládat reklamní inzeráty za účelem zviditelnění společnosti či jedince.

5. Server CESTOBAZAR.cz není katalog firem ani zboží.

6. Na inzertním serveru CESTOBAZAR.cz je zakázána inzerce:

- webových stránek a firemních log;
- provizních systémů a multilevel marketingu (MLM);
- rozesílání hromadných mailu (mailingu) a jiných bezpracných výdělků;
- jakékoliv služby či práce, kde je vyžadována platba předem;
- kopírování CD nebo DVD;
- opakované inzerce stále stejného nového zboží;
- neomezeného množství zboží;
- zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
- padělků, kopií, napodobenin;
- pohonných hmot;
- chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů, apod.;
- dokladů a technických průkazů;
- livechatů, práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
- výkupů čehokoliv;
- erotických inzerátů, erotických pomůcek;
- elektronických knih;
- hudby a filmů v elektronickém formátu;
- všech druhů hubnutí;
- půjček, úvěrů a hypoték, exekucí, oddlužení;
- seznamů klíčových slov (text inzerátů musí dávat smysl);
- léků a potravinových doplňků;
- cigaret, elektronických cigaret, tabáku, alkoholu a jiných drog;
- bitcoinů, litecoinů.

7. Je zakázáno používání nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků, používání obrázků s vodoznakem;

8. Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje:

- název firmy a předmět její činnosti
- minimální požadavky na žadatele
- předmět nabízené práce

9. Na serveru je zakázáno inzerovat nic neříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu nebo na webu...". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán.

10. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

11. Veškeré služby CESTOBAZAR.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří tzv. Prémiové inzeráty. Tato příplatková služba však není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby CESTOBAZAR.cz – vložení inzerátu.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce CESTOBAZAR.cz nebo dobrými mravy.

13. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám CESTOBAZAR.cz.

14. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 1 měsíce. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. 3 dny před vymazáním bude uživateli zaslán mail, díky kterému bude možné inzerát prodloužit na další období. Pokud tak Uživatel neučiní, dojde k o odstranění inzerátu.

15. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí odkazu, který mu byl odeslán při vložení inzerátu e-mailem, případně po přihlášení ke svému účtu přímo na serveru CESTOBAZAR.cz.

16. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

17. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

18. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb CESTOBAZAR.cz ani za způsob jakým služby CESTOBAZAR.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

19. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb CESTOBAZAR.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb CESTOBAZAR.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

20. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb CESTOBAZAR.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby CESTOBAZAR.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

21. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

22. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které CESTOBAZAR.cz nabízí.

23. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

24. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.